Hoppa direkt till innehåll

Upphovsrätten

”Framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniska verk, bildkonstverk, byggnadskonst, brukskonst - liksom alla typer av andligt skapande av ett litterärt eller konstnärligt verk - är skyddade genom upphovsrättslagen. Lagen ger konstnärer, författare, kompositörer eller andra skapande personer rätt att bestämma över hur deras litterära eller konstnärliga verk ska användas.”

Upphovsrätt uppstår automatiskt och ger skydd åt en bred variation av verk; t ex musik text, grafik, film, datorkod och fotografier. Det innebär också att upphovsmännen ofta är av helt olika slag exempelvis musiker, författare, reklambyråer, designers och programmerare för att nämna några. Upphovsrätten är en slags äganderätt och innebär att man inte får använda skyddade verk utan upphovsmannens tillstånd. Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och därefter i 70 år. Upphovsrätt motsvarar det som i anglosaxisk rätt kallas för copyright.
Upphovsrätten är lika tillämplig på reklam och media som andra områden. Lagen kräver att man ska ha "verkshöjd" dvs vara särskiljningsbar.
Upphovsrätten delas in i två delar:
  • Den ekonomiska rätten, rätten att publicera, mångfaldiga, distribuera och kommersiellt använda verket
  • Den ideella rätten, dvs upphovsmannens skydd mot kopiering, intrång eller missbruk av verket
  • Ekonomisk rätt
    Eftersom reklam- och mediaföretag oftast arbetar på uppdrag så överförs den ekonomiska rätten till verket normalt till uppdragsgivaren vid full likvid. Det ger kunden all rätt att publicera, mångfaldiga, distribuera och exponera verket.
  • Om det föreligger några begränsningar i den ekonomiska rätten skall byrån alltid upplysa kunden om det.
  • Ideell rätt
    Den ideella rätten kan enligt lagen inte överföras, vilket innebär att reklambyrån eller mediaföretaget har rätt till "respekt för verket, dvs att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.
  • Ska förändringar göras av verket skall de alltid godkännas av uppovsmannen.