Fikamötet
Låt oss träffas och lära känna varandra, vilka vi är och hur vi fungerar. Vi spånar lite om idéer och möjligheter, styrkor och svagheter samt viktiga värderingar och affärsprocesser. Vi vill skapa oss en bra bild över var du är nu och hur du vill uppfattas, dina visioner och mål, dina kunder och konkurrenter, trender, hot m m.
Vi dokumenterar detta möte och ger dig en rapport och förslag på hur du kan gå vidare, tillsammans med oss, för att uppnå det du vill åstadkomma. Scrolla nedåt för att se arbetsflödet fram till färdig lösning, om du vill gå vidare.

Förslaget

Idé, presentation och produktionsplan
target

Preproduction

Produktion av innehåll och funktioner samt utbildning
focus

Implementation

Leverans, publicering och det fortsatta arbetet
web

System och drift

Det ska bara fungera
world
transp330
        Boka ett fikamöte
#inlineditbutton