Hoppa direkt till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Webbtillgänglighetslagen följer WCAG's rekommendationer för tillgänglighet och här tänkte vi gå igenom vart vi står, vad som behöver utvecklas och planerna för det. Punkterna nedan är direkt från WCAG och anpassade av Webbdirektivet.
Mycket av det jobb och anpassningar som tillgänglihetslagen kan leda till är ju kodmässigt i Atlas för att se till det följer riktlinjerna för koden, samt möjlighet för våra kunder att anpassa sitt innehåll. Dock så faller det mesta jobbet på att kunderna gör dom anpassningar som krävs, som i vissa fall kan leda till en hel del extrajobb som vi inte kan automatisera från vårt håll - som bildtexter, formulärförklaringar och så vidare.
Atlas CMS och Webbtillgänglighetslagen

1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Status okDen här punkten handlar om att bildinnehåll ska ha så kallad alternativ textbeskrivning i koden. Så om det är en bild på en kille som ansluter en dator så ska det stå i bildbeskrivningen vad det föreställer. Detta är en funktion som funnits i Atlas sedan början där bildtexter (så kallade bylines) kan anges för bilder man laddar upp. Om ni vill ange en förklarande text men inte en byline (text som syns under bilden) så kan ni ange en rubrik ("caption") till bilden. Vi jobbar på att se till att bilder där kunden inte har kontroll också får liknande beskrivningar

1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

Status okDet här är en punkt som inte rör Atlas, eller enbart rör material som kunden själv har full kontroll över, och där Atlas inte behöver anpassas

1.2.2 Texta inspelad rörlig media

Status okDet här är en punkt som inte rör Atlas, eller enbart rör material som kunden själv har full kontroll över, och där Atlas inte behöver anpassas

1.2.3 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

Status okDet här är en punkt som inte rör Atlas, eller enbart rör material som kunden själv har full kontroll över, och där Atlas inte behöver anpassas

1.2.4 Texta direktsändningar

Status okDet här är en punkt som inte rör Atlas, eller enbart rör material som kunden själv har full kontroll över, och där Atlas inte behöver anpassas

1.2.5 Syntolka videoinspelningar

Status okDet här är en punkt som inte rör Atlas, eller enbart rör material som kunden själv har full kontroll över, och där Atlas inte behöver anpassas

1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Status ok Vi har jobbat hårt med att uppdatera den generella koden för Atlas CMS så att delar är korrekt markerade. Det är dock värt att nämna att en del av en sidas uppbyggnad består av Sitens egna design-fil som också bör uppdateras. Det är inget vi kan göra "globalt" utan behöver göras per sida och är förenat med en kostnad. Så om ni känner att ni vill ha en moderna kod för er sida i enlighet med lagen, och kanske även en ny design eller uppfräschning, hör av er.

1.3.2 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla

Status okDetta handlar också om koden och om hur innehåll hamnar rent kod-mässigt i relation till varandra, så att till exempel en bildtext inte hamnar under fel bild när sidan visas i mobilen. Vår uppskattning är att detta inte är ett problem i Atlas, även om vi givetvis har ögonen öppna för eventuella tokigheter i relation till den här punkten

1.3.3 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

Status ok Det här handlar mycket om att inte använda instruktioner som "klicka på knappen till höger" eller en högerpil som enda indikation för att gå vidare. Vår uppskattning är att Atlas överlag inte använder sig av sådana sensoriska kännetäcken.

1.3.4 Skapa en design som fungerar oavsett skärmens riktning

Status ok Vad gäller Atlas som system så kräver det ingen specifik storlek på varken bredd eller höjd, dock kan det finnas kundsidor som har jobb kvar vad gäller anpassning. Detta handlar alltså om responsivitet, vilket vi har bloggat om här och i grunden så använder vi layoutmotorn för att presentera en mobilvänlig version av innehållet.

1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden

Status ok Vi har skapat kontroller för admins att ange vd ett fälts sytfe är och hur det ska automatiskt fyllas i till exempel.

1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information

Status okDet kan handla om att enbart använda färgen grönt för att ange att något är "ok". Vissa delar av Atlas använder gröna ikoner för att ange status, som i Anslutamotorn till exempel, men vi använder också text och form i samband med dessa ikoner för att förklara.

1.4.2 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud

Status okDet här är en punkt som inte rör Atlas, eller enbart rör material som kunden själv har full kontroll över, och där Atlas inte behöver anpassas

1.4.3 Designa med tillräckliga kontraster

Status okDet är upp till kunden och den design och färgval dom har på sin sida, inte något som måste åtgärdas centralt i Atlas. Om ni känner er osäkra så finns det tester man kan köra på sidan för att se om kontrasten är tillräcklig.

1.4.4 Se till att text går att förstora utan problem

Status okÖverlag är detta inte ett problem i Atlas, rekommendationen är att besökaren ska kunna zooma/förstora sidan med upp till 200% utan att det innebär att text flyter in i fel element. Vår uppskattning är att Atlas inte har ett inneboende problem med detta, men det kan finnas kundsidor som via sina stilmallar ändå kan stöta på sådana här problem.

1.4.5 Använd text, inte bilder, för att visa text

Status okAtlas följer detta, men det kan finnas kunder som laddar upp bilder med text i bilden som vi inte har kontroll över. Det är upp till varje kund att hålla koll på detta och kontakta oss om ni behöver hjälp med att se på alternativa lösningar

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Status okSe punkt 1.3.4 och 1.4.4, vår uppskattning är att detta inte är ett problem.

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

Status ok Se punkt 1.4.3, det kan absolut finnas kundsidor med design/stil där detta kan behöva åtgärdas.

1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

Status okVi har inte hittat något område där Atlas har ett problem med detta.

1.4.13 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla

Status att göraOckså ett område där vi har lite jobb att undersöka och säkerställa att popup-information har bra funktioner för att stänga

2.1.1 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

Status okVår uppskattning är att detta inte är ett problem för Atlas, och att vi inte använder någon funktion för att försämra tangentbordsstyrning med rätt mjukvara.

2.1.2 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

Status okSamma som ovan, vi har väldigt få funktioner knutna till tangentbordet och inga som skulle skapa ett problem för navigering

2.1.4 Skapa kortkommandon med varsamhet

Status okDom enda kortkommandon Atlas använder är CTRL-B för fet text i textrutor, eller CTRL-L för att sätta in en länk. Överlag är detta inget som påverkar besökare utan är en funktion som är till för administratörer

2.2.1 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar

Status okAtlas har inga tidsbegränsningar för besökaren

2.2.2 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser

Status okAtlas har inga inbyggda rörelse eller animeringar utöver detaljer som små laddningsikoner väldigt sällan.

2.3.1 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande

Status okAtlas har inget som blinkar eller kan orsaka anfall

2.4.1 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

Status okSamma som med punkt 1.3.1 så har vi lite jobb med att se till att själva innehållet på sidan (artikeln, formuläret) är korrekt markerat så att besökaren - via koden - enkelt kan hoppa över saker som navigeringen för varje sida dom besöker, men det är också en del jobb som är site-baserad som kräver att sidan i sig tillgänglihetsanpassas

2.4.2 Skriv beskrivande sidtitlar

Status okSidans beskrivning, i kod, anges i AdminInställningar men faller tillbaka till en standardbeskrivning, så upp till kund att se till att beskrivningen är korrekt.

2.4.3 Gör en logisk tab-ordning

Status okVi har gjort ett par förändringar, bland annat för flikar och olika typer av knappar för att se till att vi följer den här punkten

2.4.4 Skriv tydliga länkar

Status okDe länkar som Atlas använder är enligt vår uppskattning upp till den här standarden, dock kan kunder behöva gå igenom egna skapade länkar

2.4.5 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Status okAtlas har möjlighet att visa sitemaps, breadcrumbs och liknande för att förenkla navigeringen, men det är upp till kunden hur och om dom vill använda sig av detta och är något som måste tas med i designen för varje sida.

2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Status okMycket av det här är ju något som våra kunder måste anpassa sig till

2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

Status okAtlas följer standardmetoderna för fokus så detta skall inte vara något problem.

2.5.1 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

Status okAtlas har inga komplexa fingerrörelser i mobilläget

2.5.2 Gör det möjligt att ångra klick

Status okDetta rör script/funktioner som agerar på när något klickas på, snarare än när användaren släpper klicket. Det vill säga att för att skicka ett vanligt formulär så kan man klicka på "Skicka"-knappen men om man flyttar musen/markören från knappen innan man släpper upp musknappen så registreras inte klicket. Atlas har inga funktioner som inte går att ångra på det här viset

2.5.3 Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller

Status att göraVi kommer lägga ned lite jobb för att gå igenom och se till att vi följer den här regeln efter bästa förmåga

2.5.4 Erbjud alternativ till rörelsestyrning

Status okAtlas har ingen styrning som är enbart rörelsebaserad

3.1.1 Ange sidans språk i koden

Status okAtlas har sidans språk korrekt angivet i koden

3.1.2 Ange språkförändringar i koden

Status okAtlas har ingen funktion för att byta språk på samma sida, däremot så kan sidor översättas helt men då visas hela sidan på till exempel engelska, inte enbart artikeln. De flesta av våra kunder använder Google Translate för det här ändamålet, som gör samma sak.

3.2.1 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering

Status okAtlas har inga inbyggda funktioner för oväntade saker vid fokusering

3.2.2 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

Status okSamma som ovan

3.2.3 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Status okDå Atlas är ett innehållssystem så är sidorna uppbyggda kring designmallar, så alla sidor är konsekventa. I vissa fall kan en kund vilja att till exempel förstasidan ska inte visa navigeringen på samma sätt som på undersidor, men det tillhör undantagen.

3.2.4 Benämn funktioner konsekvent

Status okSamma som ovan, formulär, ikoner och termer som kommer från Atlas är så homogena dom behöver vara för den kontext dom finns i.

3.3.1 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Status okDe få gånger ett fel visas gentemot besökaren, som när fält inte validerar korrekt i formulär, eller data i ett formulär som skickas inte kunde hanteras så är det vår åsikt att Atlas kommunicerar detta väl till besökaren

3.3.2 Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Status okMestadels upp till kund, och vår uppskattning att rubriker och etiketter är tydliga på de delar där kunden inte har kontroll

3.3.3 Ge förslag på hur fel kan rättas till

Status att göraEventuellt kan vi förbättra vissa delar här. Vår formuläreditor möjliggör att ett fält är obligatoriskt, vilket inte ger så mycket utrymme för att ge förslag, bara att datan måste anges. Däremot har vi olika typer av fält, som personnummer eller e-post där vi kan ha en lite mer förklarande text

3.3.4 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner

Status okDe få transaktioner vi hanterar (beställ tjänst, beställ anslutning, etc) har alla flera steg innan transaktionen äger rum, med utrymme för besökaren att ångra sig.

4.1.1 Se till att koden validerar

Status under arbeteDetta är en punkt som egentligen alltid är pågående. Varje förändring i Atlas leder till en möjlighet att något inte validerar. Vi strävar givetvis alltid efter att ha validerande kod men kan givetvis bli mycket bättre på den här punkten.

4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Status okAtlas använder väldigt få skräddarsydda komponenter utan förlitar sig på standardmetoder för de allra flesta fall.

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Status okI och med att punkt 1.3.1 följs så bra det går så hjälper det även den här punkten