Online dokumentation
calendar

Documentation

Kalender
Lägga till Kalenderposter

Det finns fler sätt att lägga till nya kalenderposter i Kalendern. Vi ska här beskriva tre sätt.
1. Via Löpsedeln. I Redigeringsläget klickar du på plusknappen i den verktygslisten över Kalendern.
2. I Månadsvyn kan du klicka på den lilla plusknappen i dagrutan och skapa en post. I Listvyn finns en knapp "+ Lägg till".
3 i Admin > Kalendern kan du också lägga till kalenderposter.
#inlineditbutton