Hoppa direkt till innehåll

Aktiva tjänster i Marknadsdatabasen

2021-10-28
Via fältet activeServices får Tjänsteleverantörer information om vilka portar som har eller inte har någon aktiv tjänst. Fältet kan innehålla YES, NO eller tjänstens/tjänsternas namn/id. Vid export till Tjänsteleverantör så översätts alla värden utom "NO" till "YES". Om fältet är tomt så förblir det tomt i exporten.
Vi vill bara kort informera hur det fungerar för Tjänsteleverantörerna när de hämtar ut marknadsdata på Stadsätsportalen .
Tjänsteleverantörer kan filtrera på activeServices vid MdB-exporten för att få ut endast aktiva eller ej aktiva portar.
Vi ser dock att en del av er har kombinationen YES och inget värde/tomt vilket då resulterar i att leverantör inte får ut "tomma" portar om de sorterar på NO. Detta är ju helt ok ifall tomt för er innebär okänt/unknown, men ska alltså inte användas istället för NO.
En del av er har även värdet UNKNOWN på vissa portar vilket alltså översätts till YES.
Vår rekommendation är alltså att vara konsekventa; om ni använder activeServices så anger ni YES/tjänsteID för aktiva portar och NO för ej aktiva. (Lämna okända portar tomma).